ANGST

Angst is altijd een gevoel van zwakte, soms licht en een andere keer heel sterk. Als je schaamte voor je zwakte voelt en bang bent dat je de angst niet kunt verbergen groeit de angstspiraal. Ook onzekerheid kun je als een zwakte voelen. Er is immers een kans op het maken van fouten. Het gevoel van angst kun je beheersen met antwoorden. Weten waarom het zo werkt. De angst reageert terecht op je zwakte, want zwakte kan gevaarlijk zijn met alle risico’s van dien. Angst is altijd een goede raadgever voor gevaar. Praat jezelf geen zwakte aan, ook al heb je nog zo veel teleurstellingen meegemaakt (teleurstellingen, de oorzaak van overmatige angsten). Het geloof in je eigen zwakte wordt nog eens versterkt omdat jij je niet gezond voelt door de continue stress. Het gevaar creëer je zelf en jouw angst signaleert dat feilloos. Zet jezelf niet onder druk om te presteren met een verkeerde motivatie. D.w.z. successen najagen om teleurstellingen te compenseren of te voorkomen. Vraag jezelf af voor wie wil je presteren. Voor jezelf, een ander en welke andere dan? Teleurstellingen kun je beheersen met antwoorden. Leer jezelf te begrijpen. Daar gaat deze site over. Met begrip beheers jij je stress (emoties uit balans), je stemming en voorkom je ongezond gedrag.

Inleiding

In de reguliere psychologie wordt er onderscheid gemaakt tussen vele soorten angsten, terwijl er maar een emotie angst is. De emotie die voor iedereen hetzelfde voelt. De angst wordt gekoppeld aan allerlei gedachten waarvoor je bang bent, terwijl er maar een enkele gedachte is, die de emotie angst veroorzaakt. Dit zal ik verderop toelichten. Ieder angstbeeld en ieder gedragsaspect krijgt een eigen label. Sociale angst, faalangst, vliegangst, etc., inclusief de Latijnse benamingen om het wetenschappelijke te benadrukken. Ik noem het altijd een diagnosecircus van de professionals. In mijn optiek een zinloze onderverdeling, die angst onnodig complex maakt en die niets zegt over de oorzaak.

Angst is een emotie, bang zijn voor is een gedachte. Een essentieel verschil.

Als je last hebt van overmatige angsten pieker je je suf. Op zoek naar die ene ultieme oplossing, die je in een keer verlost van al die pijnlijke angsten. Aandacht en erkenning helpen, maar dat is niet voldoende. Je blijft zitten met een onbevredigend gevoel.

Er zijn vele theorieën en therapieën om overmatige angsten aan te pakken. Enkele voorbeelden zijn de cognitieve gedragstherapie (ik noem dit altijd geprogrammeerd gevoel, een ‘kunstje’), mindfulness, exposure, EMDR en neuro linguïstisch programmeren, maar er zijn er nog veel meer. Ook religieuze en spirituele regels schrijven voor hoe jij je dient te gedragen als je gelukkig wilt worden. Een duidelijke oorzaak van overmatige angst wordt echter nooit gegeven. Dan zijn er nog de hersenonderzoeken. Op zoek naar afwijkende genen of bijzondere stofjes. Men kan alleen niet onderzoeken of deze stofjes een oorzaak of een gevolg van angsten zijn, dus wat is de waarde daarvan. Bovendien, vraag ik me af, wat is het verschil tussen een hersenafwijking en een grotere hersenactiviteit en kan men dat verschil wel meten? Deskundigen noemen angstproblemen bij voorkeur een ziekte of een stoornis. Dat komt goed uit, want een ziekte niet kunnen oplossen, is immers geen schande voor een professional en het is een mooi excuus om verantwoord medicijnen toe te dienen. Professionals houden het graag ingewikkeld en daarmee is de afhankelijkheid van hen gegarandeerd. Er wordt beweerd dat angst erfelijk zou zijn, maar is het niet een erfenis van onvermogen van je ouders. Je ouders die gewoon te weinig verstand van gevoelens hadden, toen jij daar behoefte aan had. Ze deden hun best, maar ze wisten gewoon niet beter. Mijn theorie richt zich op de emotie. Ik maak ook geen onderscheid tussen angsten. Alle angsten voelen hetzelfde, alleen de sterkte verschilt. Mijn theorie heb ik beschreven in een gratis e-boek (zie downloadpagina) met inmiddels meer dan 47.000 lezers. Hier geef ik een korte samenvatting.

In mijn boek leg ik uit dat elk probleem te herleiden is naar angst. Een probleem dat je niet kunt oplossen veroorzaakt stress. Niet erg gezond. Op mijn website beschrijf ik stress, maar ook depressie, burn-out, verslaving, pesten, boosheid en dwang.

Men zegt, angst is een slechte raadgever. Mijn stelling is, angst is altijd een goede raadgever, ook al heb je last van overmatige angsten. Als je angst begrijpt zul je zien dat je terecht gewaarschuwd wordt. Je doet ook iets niet goed. De angst ga je koesteren. Het is jouw angst en daar kun je echt op vertrouwen. Jouw angst maakt geen fouten.

Angst, de theorie

De theorie is abstract en misschien niet meteen te begrijpen. Wellicht heb je hulp nodig. Als het je eenmaal duidelijk is, blijkt de oplossing een hele simpele gedachte. Als je 100% overtuigd bent, laat die ene gedachte je nooit meer los. Mijn doel is jou te overtuigen.

Het gaat om de theorie van gevaar en risico en juist het verschil hiertussen. Dit verschil is essentieel, omdat bij gevaar de emotie angst hoort en bij risico de emotie verdriet. Nooit en te nimmer andersom. Een tweede verschil is, dat gevaar in het heden is en het risico in de toekomst.

Mijn definitie van gevaar en risico is als volgt. Gevaar is de mogelijke oorzaak van een mogelijke pijn. De pijn is het risico, het mogelijke gevolg. Er zijn twee zaken die het zo moeilijk maken om die begrippen te onderscheiden. Begrippen die ook nog eens onafscheidelijk van elkaar zijn, complementair zijn. Als je het onderscheid begrijpt, gaat er een wereld voor je open. Aan beide begrippen zit het woordje kans verbonden. Er is een kans op gevaar en er is een kans op verdriet. Dat maakt het wat zweverig. Een tweede probleem is, dat gevaar in een andere situatie een risico is, omdat er sprake is van een neerwaartse spiraal. Ook is het verwarrend dat in de volksmond beide begrippen door elkaar worden gebruikt. Hoog tijd voor een voorbeeld.

Je gaat solliciteren. Er is een kans dat jij niet goed genoeg wordt bevonden (gevaar), er is een kans dat je wordt afgewezen (risico). Als je de spiraal verder doortrekt kun je stellen dat de afwijzing nu het gevaar is, omdat je te weinig geld hebt om gelukkig te leven (risico).

Je ervaart pas gevaar als je het gevoel hebt dat je er niets tegen kunt doen. Alleen dan pas voel jij de emotie angst. Enkele voorbeelden.

Er is een gevaar als jij de weg oversteekt. Je kunt gewond raken of erger. Als jij zo sterk bent dat je alle wagens tegen kunt houden is er geen gevaar meer.

Er is een gevaar dat je van een berghelling valt. Je kunt dood vallen. Er is geen gevaar meer als jij de super bergbeklimmer bent.

Er is een gevaar dat jij je angsten blootgeeft. Mensen kunnen je pesten of misbruiken. Je voelt je nog minderwaardiger. Als jij de persoon bent met het allerbeste zelfvertrouwen, is er geen gevaar meer.

Je moet een presentatie verzorgen. Gevaarlijk, want je kunt mislukken en dat is pijnlijk. Wat zullen de mensen wel niet van je denken. Als jij weet, dat jij hier geen enkel probleem mee hebt, is er geen gevaar.

Meer voorbeelden staan in mijn boek. Voorbeelden van gevaren en risico’s.

Begrijp uit de voorbeelden, dat het angstgevoel, DE EMOTIE, alleen optreedt in geval van gevaar. Leer, dat er alleen gevaar is als jij niet goed genoeg bent of je niet goed genoeg voelt om je te weren tegen dat gevaar. SLECHTS EEN ENKELE GEDACHTE, ook al zijn er legio gevaren en risico’s. Niet goed genoeg voelen of de mindere voelen.  

De een is bang om te vliegen, de ander voor spinnen, of voor een hartaanval of om hun emoties blootgeven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De situaties zijn verschillend, maar de emotie angst voelt voor alle personen gelijk. De emotie ontstaat alleen omdat jij werkelijk niet goed genoeg bent of het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Het piekeren over WAARVOOR je bang bent, in plaats van WAAROM je bang bent (lees angst voelt), is een grote valkuil en leidt tot niets.

Niet goed genoeg qua gezondheid, lijf, uiterlijk, brein, karakter, kennis, etc.

Een bijzondere plek in het rijtje ‘niet goed genoeg’ neemt onzekerheid in. Je kunt onzekerheid zien als een zwakte. Het ontbreekt je immers aan kennis om de juiste keuzes te maken. Onzekerheid maakt angstig. “De machteloosheid van het niet weten”.

Ook de angst voor de angst is belangrijk om te begrijpen. Je vindt je angst een zwak punt en je schaamt je ervoor. De schaamte maakt de angst nog sterker. Je voelt je niet in staat, niet goed genoeg, om de angst te verbergen.

Een laag zelfbeeld maakt van jou een angstig persoon. In mijn boek en op de pagina depressie beschrijf ik de invloed van teleurstellingen op zowel je gevoelens als je gedachten.

Oefen deze theorie in jouw angstsituaties. Ontdek, dat jij je overmatige angsten jezelf aandoet met die ene gedachte. Stop je analyses en gepieker in een angstsituatie. Stel jezelf op dat moment die ene vraag: Zou ik angst voelen als ik sterk en waardevol zou zijn? Concentreer je op je gevoel i.p.v. je analyses. Pas als je dat BEWIJS hebt, raak je overtuigd van mijn theorie.

Een valkuil is, dat je jouw voorbeelden van gevaar en risico door elkaar haalt of verkeerd benoemd. Je ziet dan helemaal niet de relatie tussen gevaar en het niet goed genoeg voelen. Dat maakt dat je ook niet overtuigd raakt van mijn theorie. De overtuiging die nodig is om jezelf waardevol te vinden, omdat je immers verlost wilt worden van je angsten. Besteed veel aandacht aan het goed benoemen van gevaar en het risico in jouw angstsituaties.

Een tweede valkuil is de eenvoud. Duizenden, wereldwijd, hebben last van overmatige angsten en zijn machteloos. Er zijn duizende professionals die er niet in slagen om deze mensen adequaat te helpen. Hoe kan zo’n eenvoudige gedachte dan een ultieme oplossing zijn. Dat lijkt zeer ongeloofwaardig. Ik zou zeggen, zoek het contact met lezers die jou zijn voorgegaan en vraag ze naar hun ervaringen.

Tenslotte de grootste valkuil. Je knokt harder voor acceptatie van je ‘ziekte’ dan voor genezing. Jij hebt toch geen schuld aan je ziekte. Het is een groot onrecht wat jou is aangedaan. M.a.w. het knokken om genezing wordt belemmerd door je boosheid. Ik herken dat vaak in de TV programma’s over angst, depressiviteit, etc. Er wordt meer ‘gezeurd’ over je problemen dan over je inspanningen.

Ga de situaties waar je bang voor bent niet uit de weg. Dat, en de 100% overtuiging van mijn theorie, is de enige en juiste weg om te leren jezelf goed genoeg te vinden. Heel diep van binnen weet je dat je iets niet goed doet, iets waarvoor je je schaamt. Een schaamte die angst oproept. Je vindt jezelf toch niet goed genoeg. De schaamte die maakt dat je geen hulp durft te zoeken. Zolang je de angstsituaties vermijdt accepteer je jezelf niet. Je blijft bang voor jezelf, omdat je weigert jezelf goed genoeg te vinden, in tegenstelling tot jouw angst. Je angst zal nooit accepteren dat jij jezelf niet waardevol vindt.

Een vraag die opkomt is, waarom de ene harder zijn best doet om zijn angsten te overwinnen dan een andere. Het antwoord is kansen zien. Er moet een reden zijn om te werken aan je angsten en dat is een kans zien om nog meer van het leven te maken. Als je tevreden bent met je situatie, je voelt je redelijk veilig, waarom zou je dan al je energie steken in het overwinnen van je angsten. Je hebt immers ook geen garantie op succes. Jij was toch niet goed genoeg. Je zult wel falen. Nu ben je veilig, omdat de maatschappij voor je zorgt en als je probleem is opgelost moet je voor jezelf zorgen. Zeer beangstigend voor iemand die zich niet goed genoeg voelt. Jammer dat je zo veel moet missen. Het leven is zo kort en je kunt het niet meer over doen.

Verdoe geen tijd, ga gelukkig worden. SUCCES!

Jan Strik

Als mijn theorie je aanspreekt, stel ik het delen zeer op prijs en geef ik toestemming hiervoor, mits met bronvermelding. Mijn theorie is auteursrechtelijk beschermd.

“DE MOOISTE WOORDEN ZIJN DE ANTWOORDEN”.

 

Angst