BURN-OUT

Velen zijn ‘gelukkig’ dat er voor psychische problemen het begrip burn-out is geïntroduceerd. Een begrip dat bij voorkeur wordt geassocieerd met te veel werken en juist niet met een psychische stoornis. Je hoeft niet meer te bekennen dat je last hebt van angst of een depressie, want dan ben je geestelijk ‘ziek’ en dat wil je toch niet. Een tweede prettige reden is dat je iemand anders de schuld kunt geven, je werkgever of de maatschappij. Nee, jij kunt er zelf niets aan doen dat je een burn-out hebt opgelopen. Je hoeft je niet meer te schamen. Kortom, een welkom begrip. Helaas is er meer aan de hand dan alleen maar overwerkt zijn.

In mijn visie is de enige reden van een burn-out angst. Structureel boven je macht werken leidt tot afbraak. Structureel een topprestatie leveren. Voordat je het in de gaten hebt put je jezelf lichamelijk en geestelijk uit met alle gevolgen van dien. Je werkt boven je macht als je dit feitelijk niet wilt en/of niet (meer) kunt. De angst om afgewezen te worden, of andere vervelende consequenties, maakt dat je door gaat. Je bent je er niet bewust van dat je dit doet vanwege een onbegrepen angst en je overschrijdt grenzen. Soms kan het niet anders. Dit hoeft geen probleem te zijn, zolang je weet dat het zo werkt. Je kunt dan beter je grenzen bewaken en een nieuwe burn-out voorkomen.

Het succes, om het succes, kan nooit de teleurstellingen uit het verleden wegpoetsen.

Burn-out, de signalen

In mijn visie hebben alle psychische problemen een onbegrepen angst als oorzaak. Een onderscheid maken tussen allerlei problemen beschouw ik daarom niet als erg functioneel, omdat mijn theorie gericht is op het begrijpen van gevoelens. Gevoelens die voor allen dezelfde zijn, alleen verschillen van sterkte. Symptomen van een burn-out zijn dan ook vaak algemene symptomen, vergelijkbaar met andere psychische problemen. Voorbeelden zijn slapeloosheid, verwardheid, geëmotioneerd, overgevoelig, snel geïrriteerd zijn, niet meer kunnen concentreren, uitgeblust, depressief, suizen, niet meer stil kunnen zitten, etc. Het woordje ‘willen’ verandert in ‘moeten’. Goed om te weten is, dat mijn theorie over angst nog nimmer is bekritiseerd, door zowel professionals als mensen die last hebben van onbegrepen gevoelens. Integendeel, juist veel complimenten en dankwoorden. Inmiddels meer dan 48.000 lezers.

De enige reden van een overdreven prestatiedrang is een gevoel van minderwaardigheid. Begrijp je angsten voor een beter begrip van een burn-out.

 

Burn-out