DEPRESSIE

Teleurstellingen in de breedste zin van het woord hebben een grote invloed op onze stemming. Hoe meer en sterker de teleurstellingen des te groter de kans op een depressie, althans in mijn visie. Enkele voorbeelden van teleurstellingen zijn: een ongelijke behandeling, pesten, ziektes, kwalen, een minder uiterlijk, een lichamelijke of geestelijke handicap, pijn en verminking, je ongewenst voelen, een opvoeding zonder liefde, traumatische ervaringen, oorlog, minderwaardigheid, ontslag, schulden, armoede, verliezen van een wedstrijd, een scheiding, het overlijden van een dierbare, etc., etc. Teleurstellingen zijn verwachtingen en een hoop die niet uitkomen. Verwachtingen die zijn gebaseerd op het vergelijken met een ander, de voorbeelden van een ander. Teleurstellingen zijn alles wat je niet hebt gewild. Teleurstellingen zijn de bron van een depressie. Teleurstellingen leiden tot een teleurstelling in jezelf. Dit wordt nog eens bevestigd door sterke gevoelens die je niet begrijpt, waar je geen controle over hebt. Gevoelens die je normaal niet hebt. Er is dus echt iets goed mis met je. Je gevoelens niet begrijpen is de grootste teleurstelling in jezelf.

Het lijkt tegenstrijdig, maar successen kunnen ook tot grote teleurstellingen leiden. Het najagen van successen in de ogen van een ander is een belemmering voor het trots zijn op jezelf.

Teleurstellingen roepen een mix aan emoties, gevoelens en gedachten op. Hoe vaker en heftiger de teleurstellingen hoe heftiger de emoties. Ze maken je onzeker, bang, verdrietig en kwaad. Ongecontroleerde heftige gevoelens roepen veel stress op. De stress die je bestrijdt met ongezond gedrag. De stress die leidt tot hoofdpijn en slapeloze nachten. De stress die leidt tot oeverloos piekeren en alle energie uit je lijf sloopt. De stress die je onder druk zet om te presteren. Zolang jij je gevoelens niet begrijpt, je gevoelens niet kunt controleren, blijf je in de stress gevangen en pieker je je suf hoe er vanaf te komen. Op basis van gevoelens maak je keuzes, maar als je ze niet begrijpt drijven ze je tot waanzin. Je verliest controle. De emotie neemt het dan over van je verstand. Je wordt er ‘stapelgek’ van. Angst, verdriet en boosheid krijgen de overhand en de stress is blijvend. Je stemming is continu negatief, je bent ongelukkig.

Zoals gezegd teleurstellingen beïnvloeden niet alleen je gevoelens, maar ook je gedachten, je interpretaties, je oordeel over je waarnemingen (je prikkels). Teleurstellingen beïnvloeden je denken negatief. Je kunt nergens meer van genieten, omdat niets meer deugt of niets meer goed genoeg is. Jij deugt niet en anderen ook niet. Je wantrouwt jezelf en een ander. Je zelfbeeld daalt tot nul.

Je bent zwaar teleurgesteld in jezelf. Je wordt bang van jezelf. Bang voor je sterke gevoelens. Alles doe je om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. Je legt de lat hoog. Je kunt niet meer genieten van kleine dingen. Je bent jaloers op de successen van anderen. Je wordt ouder en je kansen nemen af. Nieuwe teleurstellingen liggen op de loer.

Je snakt naar successen om je teleurstellingen te compenseren, maar successen kunnen je teleurstellingen niet wegpoetsen. Je herinneringen zijn blijvend, hoe ver je ze ook wegdrukt.

De teleurstelling in JEZELF begint al vroeg. Je voelt je meer en meer minderwaardig en vanuit die minderwaardigheid heb je niet meer voor jezelf gekozen, heb je nooit je talenten gekoesterd. Je hebt alles gedaan wat sociaal wenselijk is. Tenminste wat jij denkt dat sociaal wenselijk is. Je hebt alles gedaan om te voorkomen dat je wordt afgewezen. Je hebt het gevoel dat je wordt geleefd. De teleurstelling in jezelf groeit tot onhoudbare proporties. Een depressie is niet meer af te wenden.

De onbegrepen angst maakt dat je niets meer durft, terwijl je dat wel zou willen. Een groot gemis, je doet jezelf zwaar tekort. Voor de buitenwereld heb je een excuus om niets te ondernemen. Je vindt het niet leuk of niet goed genoeg, terwijl het feitelijk om een gebrek aan durf gaat.

Je piekert je helemaal suf. Wat is er toch aan de hand met jou? Je hebt last van sterke gevoelens die je niet begrijpt en je hebt nergens meer zin in. Je slaapt slecht en je kunt je niet concentreren. Je wil het liefst alleen zijn en de hele dag rusten. Geen verplichtingen. Nergens vindt je de antwoorden die je zoekt en die je rust geven. Niemand heeft jou geleerd hoe gevoelens werken. Je schaamt je voor je grote probleem en zoekt geen hulp. Het enige wat je doet is piekeren. Jij moet en jij zult die oplossing vinden, kost wat kost. Je zet jezelf hiermee onder grote druk, de ingrediënten voor negatieve stress. De stress die veel energie kost en je volkomen uitput. De stress die je niet begrijpt en je te lijf gaat met ongezond gedrag. Drugs, alcohol, overmatig bewegen, gokken, kopen, etc. Het ongezonde gedrag dat niets oplost en alleen maar tot nog meer stress leidt.

Je bent vatbaar voor medelijden. Iedere ongelijkheid vat je op als onrechtvaardig. Pech hebben bestaat niet voor jou. Er is altijd sprake van een schuldige. Je oneindige strijd om rechtvaardigheid eindigt in een frustratie, omdat het niets oplost. Je bent niet meer interessant voor de omgeving. Een chagrijnig individu.

Bij gebrek aan oplossingen maken bitterheid en frustratie je leven zuur. Alle energie is uit je lijf. Je bent continu moe en hebt nergens meer zin in. Je ben zwaar teleurgesteld in jezelf. Je bent niets waard. Je hebt een depressie.

Teleurstellingen zijn gebeurtenissen die jij niet wil. Soms sterk. soms minder sterk maar voortdurend. Je bent teleurgesteld als je verwachtingen, je hoop, niet uitkomen. Helaas zijn veel verwachtingen gebaseerd op het vergelijken van jezelf met een ander. Je verwachtingen baseren op de successen van een ander is een valkuil. Soms heb je gewoon niet het talent, het lijf of de middelen die een ander wel heeft en dan leidt jouw verwachting, misschien wel jaloezie, onherroepelijk tot een teleurstelling met alle gevolgen van dien. Teleurstellingen zijn een pijn ervaring. Pijn wordt in de volksmond alleen in verband gebracht met negatieve prikkels van het gevoelszintuig, maar zou je een vervelende geur of aanblik ook niet een negatieve prikkel kunnen noemen van respectievelijk het geur- en zienzintuig. In mijn opinie wel. Een teleurstelling is een of een verzameling  van negatieve prikkels.

Het leven is zinloos geworden. Je bent depressief. In het ergste geval is er maar een ultieme uitweg. Volkomen eenzaam met je probleem. Niemand begrijpt de wanhoop in je daad. Niemand begrijpt de wraak in je daad. De schaamte maakt de beste maskers.

Wat te doen tegen een depressie

Als je controle wilt behouden zul je het mechanisme van teleurstellingen moeten begrijpen. Je zult antwoorden moeten krijgen op jouw vragen. Hoe werkt angst, verdriet en boosheid. Wat is stress. Hoe beïnvloedt stress de stemming, je gevoel van geluk. Waarom zijn medelijden en schuldgevoel valkuilen. Alleen antwoorden maken je hoofd leeg. Je snakt ook naar antwoorden. Dat was toch de reden van je piekeren.

Geloof me, met spirituele wijsheden schiet je niets mee op. Het is niets anders dan een poëzie van dromen. Wishfull thinking heeft nog nooit iets opgelost. Mooie woorden, maar de weg om die droom te realiseren wordt nooit gegeven. En dan de goedbedoelde adviezen. Je kent ze wel, geef het een plekje, accepteer het en zoek het verder maar uit. Er zijn ook vele stromingen en sessies, de een nog ingewikkelder dan de andere, die je dichter bij je gevoel brengen. Het liefst ‘zweven’ in een kringetje met lotgenoten. Ja, je kunt inderdaad gevoelens geforceerd oproepen, maar het leert je niets over gevoelens. Je krijgt nooit een antwoord van hoe gevoelens werken. Maak je geen illusies. Het is niet voor niets dat er ontelbare stromingen zijn, gewoon omdat ze niet werken. Steeds komt er een nieuwe hype. Na de veelbelovende ‘sessies’ is er niets veranderd. Je kunt je denken, beter gezegd je piekeren, niet blijvend uitschakelen. Zolang antwoorden ontbreken blijf je piekeren. Je begint waarachtig te geloven in een hogere macht, een God, die over jouw lot beschikt. Klamp je daar maar aan vast, anderen doen het toch ook. Je hebt meteen veel ‘vrienden’. Een gevleugelde uitspraak van mij luidt: “Bij het gebrek aan antwoorden verlaat je het aardse”.

De wetenschap komt helaas niet verder dan het oneindig labelen van gedrag, terwijl sterke gevoelens het probleem vormen. Ieder label heeft zijn eigen ‘behandelplan’. Bij een gebrek aan oplossingen wordt een probleem een ziekte of een stoornis genoemd, hetgeen de deskundigen vrijwaart voor kritiek en het is een excuus voor het verantwoord toedienen van medicijnen. Het paradepaardje van de wetenschappers. Een ziekte niet kunnen oplossen is geen schande. Een deskundige die een probleem niet kan oplossen voelt echter als een blamage. “In het land der blinden is de ggz koning”. Ja, depressie is een ziekte, zeggen de deskundigen, maar waarom bestaan behandelplannen dan voornamelijk uit gesprekken. Misschien omdat je diep van binnen niet overtuigd bent van een ziekte? Een ziekte die alleen te genezen is met medicijnen. Hersenonderzoek toont aan dat er een afwijking is bij een depressie, maar is die afwijking een gevolg of een oorzaak van een depressie. Zolang dat onderscheid niet wordt gemaakt voegt het weinig toe. Het is ook nog maar eens de vraag of je dat onderscheid kunt onderzoeken. Zieke, zet even de knop aan en uit van je depressie!  En wanneer is er sprake van een hersenafwijking of overactiviteit. Enfin, eenmaal het label van een zieke laat je ook niet meer zo gemakkelijk los. De maatschappij zorgt goed voor je, je wordt vrijgesteld van verplichtingen en ‘professionele’ aandacht is gegarandeerd. “Ingewikkeldheid verbergt onwetendheid”.

Mijn boek en deze website gaat over antwoorden.

Voor vragen en opmerkingen: info @ gevaar-risico-angst.nl (link verwijderd om ongevraagde reclame te voorkomen)

Depressie