PESTEN

Onbegrepen teleurstellingen kunnen leiden tot pesten. Het ‘slachtoffer’ wordt een pester. Een pester worstelt met zijn gevoelens, evenals de gepeste. Deze worsteling verzwakt hem en die zwakte moet gecompenseerd worden. Een pester is nooit alleen. Hij heeft hulp nodig van zijn ‘maatjes’. De pester is als de dood om met zijn verwarde gevoelens geconfronteerd te worden. Dat is bedreigend voor hem, dat is zijn zwakke punt. Het voelt zich machtig als hij wel controle heeft over de gevoelens van een ander. De pester is geen sterke persoonlijkheid. Hij is zich lang niet altijd bewust van zijn gedrag. Hij begrijpt niet, dat onbegrepen teleurstellingen je onzeker en bang kunnen maken. De teleurstellingen die zijn zelfbeeld hebben aangetast. Hij is onschuldig en zoekt de aanval op. De enige verklaring die de pester voor zijn teleurstellingen kan bedenken, is dat hij niet goed genoeg is. Waarom anders, overkomt het hem. Een vernietigende interpretatie. Je wilt als pester laten zien dat je wel waardevol bent. Je gaat op zoek naar succes. Pesten is feitelijk een vorm van wraak, maar dat is de pester niet duidelijk. Ben je sterk, slim, heb je humor of wordt je gesteund door een groep, dan is de kans groot om met pesten succes af te dwingen. De weerloze, het slachtoffer, is snel gevonden. Een slachtoffer van dezelfde oorzaak. Als het gedrag van een pester niet wordt gecorrigeerd, wordt het pesten een gewoonte.

Pesten en schuldgevoel

Je hebt niet in de gaten, of je wilt niet zien, dat er groepsleden zijn die op een gegeven moment spijt krijgen. Ze lachen met je mee, omdat ze bang voor je zijn. Zij durven niet eerlijk te zijn, omdat de kans bestaat dat ze zelf gepest worden of omdat ze bang zijn dat je nog meer gekwetst wordt. Er komt een moment dat er iets begint te knagen, je schuldgevoel. Het zou de gepeste goed doen als je spijt betuigt maar in je visie ga je dan af. Je gaat dit nimmer toegeven, want dat doet afbreuk aan je eigenwaarde, althans dat denk je. Het pesten was juist de reden was om je eigenwaarde op te krikken. Je worstelt met je schuldgevoel, je begrijpt dit niet en wordt slachtoffer van jezelf.

De relatie tussen waardering, teleurstellingen en angsten beschrijf ik in mijn boek.

Pesten