VERSLAVING

Heftige teleurstellingen of een opstapeling van teleurstellingen maken je bang, boos en verdrietig (zie onder depressie). Gevoelens die je misschien niet allemaal herkent en erkent, maar ze zijn er wel degelijk. Soms is het ene gevoel sterker dan het andere. Teleurstellingen  maken je ook onzeker, bang om fouten te maken. In jouw gedachten hebt je toch gefaald, anders was er geen teleurstelling. Ze maken je kwaad, want je geeft jezelf en een ander de schuld van de teleurstellingen. Ze maken je verdrietig, omdat teleurstellingen pijnlijk zijn. Je wilt je teleurstellingen voorkomen en ongedaan maken, maar dat lukt je niet en dat leidt tot nog meer teleurstellingen, nog meer negatieve gevoelens. De grootste teleurstelling is dat je je eigen gevoelens niet begrijpt. Je begrijpt jezelf niet, wat een teleurstelling. Je hebt jezelf niet meer onder controle en dat leidt tot stress. Een combinatie van een gevoel van spanning, onrust en piekeren. De stress drijft je tot actie, maar als je die niet begrijpt, weet je ook niet welke actie. Het verwart je, je wordt er ‘stapelgek’ van. Je doet alles om die gevoelens weg te krijgen, te verdoven of te compenseren. Je zoekt hulp, je leest erover, je gebruikt medicijnen, je beweegt overmatig, je drinkt, je rookt, je gokt, je eet te veel, zelfpijniging, dwangmatig gedrag, je luistert niet, je gebruikt drugs, je zoekt je afleidingen in seks, spiritualiteit, meditatie, geloof, etc. Een probleem dat je niet kunt oplossen veroorzaakt een continue stress. Weg met die onbegrepen gevaarlijke gevoelens, weg met het gepieker. Je bent rijp voor een ongezonde verslaving.

Je koppelt je ongezond gedrag aan een positieve ervaring. Een ervaring zonder problemen. Een ervaring die je gelukkig heeft gemaakt.Je koppelt je ongezond gedrag aan een verlangen. Een groot ontspanmoment. Wie kent het niet, een borreltje bij het begin van het weekend of vakantie, lekker veel eten met je familie, eten en dronken worden met je geliefde, high worden met vrienden, feesten met de familie, het vieren van de prijs die je gewonnen hebt, de gezellige babbel. Je ziet je ongezond gedrag als een ‘verdiende’ beloning, een troost, voor al het lijden dat je hebt meegemaakt. Dat wordt je toch niet kwalijk genomen. Je weet dat je ongezond bezig bent, maar je begrijpt niet waarom het uit de hand loopt. Je bagatelliseert het risico. Het zal allemaal wel niet zo’n vaart lopen. Er zijn veel mensen die hetzelfde doen en er ook niet mee stoppen. Zolang er geen oplossing is, maar wel de stress en het verlangen, ga je door met je ongezonde gedrag.

Stoppen met je ongezond gedrag betekent ook dat je geen aardige persoon meer bent. Het was, toen je begon met dit gedrag, toch ook sociaal wenselijk. Je wilde toch geen ongezellige, saaie peer zijn die nergens aan mee doet. Een persoon zijn, die niet gezellig is en waar je geen plezier mee hebt. Je kent ze wel de mensen die op een terras tot laat in de avond aan de koffie zitten in plaats van drank. Tjonge, dat wil je toch niet.

Er komt een moment dat je helemaal niet meer wordt afgeremd door de risico’s van ongezond gedrag. Je hebt immers niets meer te verliezen, je kunt niet anders meer, het leven is zinloos geworden. Je hebt een enorm probleem dat je niet kunt oplossen. Hulp heeft niets geboden. Je wordt depressief. Je wilt niet laten zien dat je bang bent. Je doet stoere, gevaarlijke dingen.

De verslaving

Er komt een moment dat je lijf en/of je geest niet meer zonder dit ongezond gedrag kan. Je raakt verslaafd. Het wordt een gewoonte die je niet kunt of durft te doorbreken. Het wordt je nieuwe zekerheid, je beste maatje. Een maatje waar je op kunt vertrouwen. Een maatje die je pijn verdooft, zij het tijdelijk. Loslaten is het nieuwe gevaar. Er kan van alles gebeuren, bijvoorbeeld nog meer controle verliezen. Zolang niemand je verslaving kan oplossen is verslaving ook geen schande meer en een goed excuus voor je ongezond gedrag. Er is erkenning voor je ‘ziekte’. Jij kunt er toch niets aan doen, niemand kan er iets aan doen. Verslaving leidt tot afbraak van je lichaam. Verslaving leidt tot een isolement. Je beseft te laat, dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt.

Om je gevoelens te begrijpen is geen moed nodig, maar kennis.

Verslaving