WIJZIGINGEN

Indien paginanummers worden genoemd geldt dat voor het PDF bestand.

Druk 8:

In hoofdstuk 4 “Gevaar en Risico” is de toelichting verbeterd en zijn er meer voorbeelden beschreven.

Druk 9:

Correcties m.b.t. taal- en stijlfoutjes alsmede inhoudelijke verbeteringen. Op pagina 81 is een passage over burn out toegevoegd.

Druk 10:

Correcties m.b.t. taal- en stijlfoutjes alsmede inhoudelijke verbeteringen.

Met dank aan Paul Tetteroo, die van uit een persoonlijke en professionele betrokkenheid, mijn boekje van commentaar heeft voorzien.

Druk 10.1:

Op pagina 44 is in de laatste alinea nog een voorbeeld toegevoegd.

Druk 10.2:

Voorbeelden toegevoegd op pagina 45 en 64.

Druk 10.3:

1e Alinea pagina 63. De laatste vraag anders geformuleerd. Op het einde van het hoofdstuk boosheid een korte zin toegevoegd.

Druk 10.4:

Naar aanleiding van reacties is het hoofdstuk “Medelijden” op diverse punten aangepast.

Druk 11.0:

ISBN nummer toegevoegd. Geen inhoudelijke wijzigingen.

Druk 11.1:

In hoofdstuk vier is de zin toegevoegd: “Je kunt je niet beschermen tegen een pijn in de toekomst maar tegen het gevaar van nu”. Zie ook de leestip onder het download menu.

Druk 11.2:

In het eerste gedeelte van hoofdstuk vier zijn diverse wijzigingen aangebracht om het begrip gevaar nog beter toe te lichten. Uiteraard naar aanleiding van reacties van lezers, waarvoor dank.

Druk 11.3:

In hoofdstuk vier heb ik de woorden ‘niet goed genoeg’ toegelicht. Deze woorden worden in het gehele boek gebruikt en de betekenis is essentieel. Ik licht toe, dat het gaat om de letterlijke betekenis in plaats van de emotionele.

Druk 11.4:

Toegevoegd in het hoofdstuk “gevaar en risico”:

Hoe gek het ook klinkt, ik ontdekte dat het helemaal niet belangrijk is om te weten waarvoor je bang bent als je je overmatige angsten wilt oplossen. Een vreemde gewaarwording omdat ik hier jaren mee bezig was. Ook weet ik dat deze uitspraak haaks staat op de reguliere opvatting, maar je zult zien dat het waar is. Het ging om het begrip gevaar. Wat is gevaar. Waarom ervaar ik gevaar eerder dan een ander. Dat was het antwoord waar ik naar zocht.

Druk 11.5:

Regelmatig ontvang ik van lezers een email met opmerkingen en vragen. Deze inspireren mij om de boodschap nog helderder te brengen. Het gaat dan vaak om het hoofdstuk “gevaar en risico”, een essentieel hoofdstuk. In druk 11.5 heb ik getracht om deze boodschap weer te verbeteren.

Druk 11.6:

Naar aanleiding van een reactie heb ik in het hoofdstuk “gevaar en risico” mijn kijk op overgevoeligheid toegevoegd.

Druk 11.7:

Verbeteringen van de voorbeelden in het hoofdstuk “gevaar en risico” aangebracht.

Druk 11.8:

Idem.

Druk 11.9:

In het hoofdstuk boosheid toegevoegd: “Teleurstellingen doen je twijfelen aan jezelf. Dat is gevaarlijk en roept angst op”.

Druk 12.0:

Correcties uitgevoerd en voorbeelden toegevoegd in het hoofdstuk “stress”.

Druk 12.1:

In het hoofdstuk gevaar en risico het onderwerp verslaving toegevoegd en in het hoofdstuk stress de voorbeelden aangescherpt.

Druk 12.2:

Toegevoegd en gewijzigd in het hoofdstuk 5, STRESS:

In mijn visie weiger je eten, omdat je voeding als gevaar ziet. Het risico is niet zozeer een ziekte maar lichaamsvet. Je bent er van overtuigd dat vet in je lijf niet bij jou hoort, zoals een onschadelijke splinter die je uit je lijf wilt hebben. Als voeding een gevaar is, controleer je de angst door eten te weigeren.

Druk 12.3

Toegevoegd. Het verschil tussen medelijden en verdriet is schuld.

Druk 12.4

In het hoofdstuk ‘stress’ toegevoegd: Onbegrepen gevoelens maken onzeker en dat is gevaarlijk. Het gevaar van verkeerde keuzes.

In het hoofdstuk ‘schuld’ gewijzigd en toegevoegd: In mijn opinie is geloof alleen gebaseerd op een diep verlangen naar veiligheid. De groepswerking versterkt dat gevoel van veiligheid nog eens. De onderscheidende kleding moet de overtuiging compleet maken. Een bedreiging van jouw ultieme veiligheid kan, bij mensen die een minder sterke psychologische basis hebben, tot grote agressie leiden.

Druk 12.5

In het laatste hoofdstuk de zin toegevoegd: “Vindt jij jezelf waardevol genoeg om het leven waardevol te vinden.”

Druk 12.6

Toegevoegd n.a.v. vragen:

” Het onderscheid tussen gevaar en risico is lastig, maar essentieel om angst te begrijpen. Om het onderscheid tussen deze begrippen te verduidelijken, kun je ook denken in termen van oorzaak en gevolg. De oorzaak veroorzaakt angst en het gevolg pijn.

” Als jij twijfelt, dat jouw niet goed genoeg voelen, de ENIGE REDEN van je overmatige en alle angsten is, heb je mijn theorie niet goed begrepen.”

“Negatief over jezelf denken is gevaarlijk.”

Druk 13.0

In hoofdstuk 4, ‘Gevaar en Risico’, is de toelichting van de relatie tussen gevaar, onzekerheid en angst verbeterd.

Druk 13.1

Naar aanleiding van vragen heb ik getracht om in hoofdstuk vier, ‘gevaar en risico’, nog meer helderheid te scheppen.

Druk 13.2

Het overwinnen van overmatige angsten blijkt een keuze. In hoofdstuk vier een aantal redenen beschreven, die je er van weerhouden die keuze te maken.

Druk 13.3

“Ben je wel bereid om op jezelf te vertrouwen? Je hebt al zoveel fouten gemaakt. Nee, je moet jezelf scherp in de gaten houden, anders gaat het weer mis.”

“Deskundigen” hebben je jarenlang vertelt dat je een ziekte hebt. Dat kun je toch niet oplossen met slechts een enkele basisgedachte.

Druk 13.4

In hoofdstuk vier nog meer toelichting beschreven op de begrippen gevaar en risico. Wederom naar aanleiding van vragen. Dank voor de reacties.